Inerte

Inertet janë një nga materialet të cilat “Babasi Coo” ka fokusuar më tepër  aktivitetin e vetë duke ofruar sa më shumë prodhimtari dhe shpërndarje në tregun shqipëtar dhe jo vetem. Më anë te mjeteve më moderne...   Me shume...
Eksploziv

Që vitit 2004 “Babasi Coo” ka shtrirë shërbimet e saj edhe në tregëtimin e lëndëve plasëse ,magazinimin e tyre,përdorimin e lëndëve shpërthyese për ndërtime civile. Si një sektor I cili zotëron shumë pak....   Me shume...
Ndertim Tunelesh

“Babasi Coo” ofron dhe një shërbim shumë të rëndësishëm përsa i përket sektorit të konstruksioneve  civile dhe veprave madhore. Shoqëria jonë ofron dhe hapjen e tuneleve dhe ndërtimin e tyre duke... Me shume...Që nga viti 1996 “Babasi Coo “ është konsoliduar në tregun shqiptar si një kompani elitare në ofrimin e cdo lloj inertesh dhe eksplozivëve për përdorm civil. Si dy shërbimet kryesore që e kanë identifikuar shoqërinë tonë, na kanë shndërruar në një kompani e cila respekton mjedisin dhe cdo ekosistem, respekton cdo bashkepunim dhe partneritet, ofron profesionalizmin e saj , gjithashtu edhe vitet eksperiencë në shërbim të klienteve.

Historite e suksesit janë të shumta , klientela mjaft e gjerë dhe e ardhmja shihet më premtuese se kurrë. Profesionalizmi i cdo punonjësi i “Babasi Coo” ofron sigurinë, produktivitet dhe eficencë, si një nga gurët themeltar të biznesit. Inertet të cilat janë të domosdoshmë në sektorin e ndërtimit kanë depërtuar në cdo vend të Shqipërisë. Eksplozivët e standarteve të lartë, të një sigurie maksimale kanë arritur të pushtojnë 70% të tregut shqiptar.Tregues të cilët i japin më tepër definicion punës sonë, me tepër rëndësi produktit tonë dhe me tepër profesionalizëm të punesuarve tanë.
Lider i eksplozivëve

“Babasi Coo” ka arritur majat e suksesit nëpërmjet tregëtimit , magazinimit dhe shpëndarjes së ekplozivit për përdorim civil. Duke bashkëpunuar më shoqëritë më të mëdha globale të prodhimit të eksplozivëve kemi arritur të shndërrohemi në shoqërinë lider ne llojin e vet. Partneritetet me prodhues gjigandë na kanë dhënë eksperincën e duhur për tu përhapur në […]


Me shume →


Partneriteti me Technoconsol

Përvec sukseseve të njëpasnjëshme në tregëtimin, transportimin e inerteve dhe në tregëtimin dhe magazinimin e lëndës plasëse dhe shpërthyese për përdorim civil  “Babasi Coo” ndërmorri një nismë të re drejt një sfidë të re. Ndërtimi i tuneleve është aktiviteti yni  më i ri. Duke ofruar gjithë teknologjinë e duhur , profesionalizmin e padiskutueshëm , shoqëria jonë […]


Me shume →


Sponsor i Miss Shqipëria 2011

Përvec gjithë aktiviteteve të biznesit që shoqëria ka ndërmarrë vitet e fundit në tregun shqiptar , “Babasi Coo” ka përkrahur gjithmonë sportin , kulturën , evenimentet e ndryshme artistike. Duke qënë gjithmonë pranë komunitetit dhe cdo evenimenti elitar shoqëria jonë dha një kontribut shumë serioz në Miss Shqipëria 2011. Sponsorizimi i plotë që ju dha […]


Me shume →